Gustaf Almkvists disputation

Gustaf Almkvist försvarar sin doktorsavhandling i straffrätt