Introduktion till 3D-skrivare på Ångström Makerspace

  • Datum: –19.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Ångströmbiblioteket (Makerspace)
  • Kontaktperson: Agnes Kotka
  • Workshop

Välkommen till en introduktion i 3D-printing anordnat av Ångström Makerspace. Efter kursen kommer du att ha 3D-printing licens och möjlighet att själv boka 3D-skrivarna i Ångström Makerspace.