UppTalk Weekly panelsamtal: Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika?

  • Datum: –13.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/68176965583
  • Föreläsare: Dan I Andersson, professor i medicinsk bakteriologi och föreståndare vid Uppsala antibiotikacentrum; Susanna Stenberg-Lewerin, professor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet (SLU); Petter Hammar, Director Assay R&D, Astrego Diagnostic och Gunilla Stridh Ekman, apotekare och ordförande för Strama Region Uppsala
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-471 49 47
  • Seminarium

I Sverige finns förståelsen och kunskapen om varför användning av antibiotika måste minskas. Trots detta ökar antalet inrapporterade fall av resistenta bakterier för varje år och enbart ett fåtal nya antibiotika har godkänts de senaste 30 åren. I detta panelsamtal ska vi samtala om hur vi kan bromsa resistensutvecklingen och förhoppningsvis förlänga livstiden på de antibiotika som vi har idag.

Zoom-länk till panelsamtalet: https://uu-se.zoom.us/j/68176965583

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare vid Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen och där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten. 

Här hittar du alla kommande UppTalk Weekly seminarier