UppTalk Weekly: Materialflöden - en flaskhals för omställning till hållbarare energi?

  • Datum: –12.30
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/66227673459
  • Föreläsare: Mikael Höök, lektor vid institutionen för geovetenskaper och forskare i globala energisystem vid forskningsprogrammet Naturresurser och Hållbar Utveckling (NRHU)
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Lina Sors Emilsson
  • Telefon: 018-471 2138
  • Seminarium

En snabb omställning till ett hållbart energisystem med låga utsläpp är viktigt för att möta klimathotet. En ökad andel förnybar energi skapar dock ett ökat materialbehov som kan vara en utmaning för både miljö och medborgare. Denna vecka möter vi Mikael Höök i ett samtal om hur behovet av råmaterial för en grön energiomställning skapar komplexa utmaningar för råmaterialproduktionen.

Länk till zoom-seminariet: https://uu-se.zoom.us/j/66227673459

Råvaror – som mineral och metaller – flödar från jordens alla hörn till olika produktionscentrum och förvandlas till konsumtionsvaror för att senare handlas internationellt i världens globaliserade ekonomi. Världshandeln gör att produkternas materialflöden hackas upp och sträcks ut över många länder, vilket skapar komplexa utmaningar för den gröna energiomställningens behov av råmaterial för sin snabba expansion. Många förnybara energikällor är även i behov av speciella råvaror som kobolt och litium. Ökad andel grön energi skapar därmed ökat materialbehov för energisektorn.

Inom systemanalysen har råmaterialfrågan fått ett uppsving under 2000-talet då allt mer av världens gruvbrytning och materialförsörjning koncentrerats till ett fåtal länder med Kina i spetsen. Aspekter som geopolitik och hållbarhet genom hela materialflödet är viktiga frågor för gröna energiomställningar och deras tillhörande materialbehov.

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.