Lika villkorsdag på engelska för anställda och studenter vid Uppsala universitet

  • Datum: –15.00
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: Rektorsråd för lika villkor Åsa Cajander Rektorsråd för internationalisering Anders Backlund Matt Greig, Head of unit for international mobility at the Division for Internationalisation Cilla Häggkvist, Deputy head of division at Student Affairs and Academic Registry Division
  • Webbsida
  • Arrangör: Lika villkorsrådet och rådet för internationalisering
  • Kontaktperson: Ann-Sofie Wigg Bodin
  • Telefon: 018-471 18 53
  • Seminarium

Hur kan universitetet bättre inkludera och involvera internationella medarbetare och studenter? Universitetets lika villkorsdag på engelska fokuserar på internationalisering på hemmafronten - hur universitetet arbetar för att förbättra mottagandet, stödet, inkluderingen och integrationen av sina internationella kollegor och studenter.