Att mäta hur lika två bilder är – finns det enkla men ändå väl fungerande lösningar?

  • Datum: –14.15
  • Plats: Polacksbacken ITC 2446
  • Föreläsare: Joakim Lindblad
  • Kontaktperson: Joakim Lindblad
  • Docentföreläsning

Institutionen för informationsteknologi inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet datoriserad bildbehandling.

Ett grundläggande problem inom ämnet datoriserad bildbehandling är att mäta hur lika eller olika två bilder är. Det som initialt kanske framstår som en enkel uppgift att lösa är både mångfacetterat och utmanande. Typiskt så vill man definiera någon form av avståndsmått mellan bilder, där bilder som liknar varandra har litet avstånd och bilder som är olika har stort avstånd. Med ett väl fungerande avståndsmått så kan man lösa en mängd andra problem; att hitta relevanta bilder i en stor databas, gruppera bilder (oövervakat) eller klassificera nya bilder baserat på existerande exempel (övervakat), hitta och känna igen objekt i bilder, passa ihop flera bilder av samma objekt (bildregistrering), estimera rörelse i bilder, eller justera en modell att passa ihop med en bild för att segmentera objekt i bilden är bara några exempel. Denna föreläsning presenterar ett antal avståndsmått mellan bilder och tar upp fördelar respektive nackdelar med dem. Vi går närmare in på hur ett nytt avståndsmått, α-AMD, är definierat och presenterar hur det fungerar för att klassificera handskrivna siffror, detektera virus, och registrera magnetresonansbilder av olika människors hjärnor. Slutligen visar vi hur α-AMD kan kombineras med djup maskininlärning för multimodal bildregistrering.

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Zoomlänk: https://uu-se.zoom.us/j/65169507707