AI4Research: AI som forskningsverktyg och nya resultat inom djupregression

Öppet föredrag med professor Thomas Schön. I den första delen kommer han använda konkreta exempel för att belysa hur AI kan användas som ett forskningsverktyg inom naturvetenskap och medicinsk vetenskap. I den andra delen berättar Thomas om hur vi använder en ny ansats för användandet av djupinlärning för regression.

Sammanfattning av Thomas Schön:

Mitt föredrag består av två relativt närbesläktade delar: I den första delen kommer jag använda konkreta exempel för att belysa hur AI kan användas som ett forskningsverktyg inom naturvetenskap och medicinsk vetenskap. Jag kommer att ta upp exempel inom fysik, medicin och biologi som min grupp har arbetat på under de senaste 2-3 åren. Min plan är att belysa att AI/ML kan användas för att besvara frågor inom väl etablerade forskningsfält, en strategi som just nu implementeras av Uppsala universitet i ett projekt (AI4Research) som jag kommer att de en mycket kort översikt av. I den andra delen, som kommer att vara av mer teknisk natur, berättar jag om hur vi använder en ny ansats för användandet av djupinlärning för regression. Klassificering genom djupinlärning är idag standard, medan ett stort antal ansatser används för regression. Vi har utvecklat en ny och generell metod för djupregression med en tydlig probabilistisk tolkning. Metoden fungerar väl för de olika regressionsproblem (från datorseende) vi testat på.

Föredraget ges på engelska.

Se föredraget på Zoom

Uppsala universitet har ambitionen att etablera en styrkeposition inom forskning och utbildning kring samhällets digitalisering och de utmaningar och möjligheter som följer med denna. Läs mer om AI-forskningen vid Uppsala universitet.

AI4Research: AI som forskningsverktyg och nya resultat inom djupregression