ZOOM SEMINAR: Constitutional Democracy and the Corporation: From Republican Liberty to Oligarchy

  • Datum: –16.00
  • Plats: Via Zoom
  • Föreläsare: David Ciepley, Global Horizons Fellow på SCAS och Associate Fellow vid Institute for Advanced Studies in Culture, Virginiauniversitetet i Charlottesville.
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
  • Kontaktperson: Klas Holm
  • Seminarium

David Ciepley, Global Horizons Fellow på SCAS, och Associate Fellow vid Institute for Advanced Studies in Culture på Virginiauniversitetet i Charlottesville, talar om konstitutionell demokrati och företagande. Seminariet hålls på engelska och följs av en frågestund.

David Ciepley talar om konstitutionell demokrati och företagande. Han kommer att presentera ett nytt analytiskt, historiskt och normativt ramverk för att förstå företagande och tar upp frågan huruvida ett företags ekonomi kan göras kompatibel med konstitutionell demokrati. För mer information och Zoomlänk, se bifogad PDF eller http://www.swedishcollegium.se/subfolders/Events.html.

Ytterligare information