Disputation: Mining Futures: Predictions and Uncertainty in Swedish Mineral Exploration

  • Datum:
  • Plats: Zoom
  • Kontaktperson: Tobias Olofsson
  • Disputation

Tobias Olofsson disputerar på avhandlingen: Mining Futures: Predictions and Uncertainty in Swedish Mineral Exploration. Disputationen äger rum fredagen den 30 oktober 2020 kl 13:15 i Humanistiska teatern, Thunbergsvägen 3C Uppsala och i Zoom. 

Opponent: Associate Professor Trine Pallesen, Department of Organization, Copenhagen Business School
Ordförande: Docent Stina Bergman Blix, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
Betygsnämndledamöter
Docent Magnus Strand, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala unviersitet
Docent Daniel Ritter, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

Disputationen språk: Engelska

Klicka här för att ta del av disputationen via Zoom