INSTÄLLT! Doktorspromotion - Teologiska, Juridiska, Humanistisk-filosofiska, Språkvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga och Utbildningsvetenskapliga fakulteternas promotioner

Promotionen är inställd.

Promotionen är inställd.

Välkomsthälsning av Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Föreläsning av Juridiska fakultetens promotor, professor Torbjörn Ingvarsson över ämnet

                 Spelregler.

Efter promotionerna hyllas årets jubeldoktorer av Curator curatorum, fil. stud. Elin Wirman. En hälsning från en av dessa, filosofie jubeldoktorn, professor Folke Bohlin, framförs.

Observera att universitetshuset hålls stängt vid detta tillfälle.

Följ promotionen digitalt.

Promotionsfesten i Uppsala den 13 november 2020 (DiVA Fulltext).

INSTÄLLT! Doktorspromotion - Teologiska, Juridiska, Humanistisk-filosofiska, Språkvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga och Utbildningsvetenskapliga fakulteternas promotioner