INSTÄLLT: Installation av Hedersmedlem och Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens promotion

Evenemanget är inställt.

OBS! Evenemanget är inställt.

Promotionshögtiden i universitetets aula.

Välkomsthälsning av Rector magnifica, professor Eva Åkesson.

Installation av direktören, Tekn. dr h c Peter Wallenberg Jr som Hedersmedlem.

Föreläsning av promotor, professor Joachim Parrow över ämnet

Sanning och konsekvens.

Efter promotionen hyllas årets jubeldoktorer av Curator curatorum, fil. stud. Elin Wirman. En hälsning från en av dessa, filosofie jubeldoktorn, forskaren Inga Hedberg, framförs.

Observera att universitetshuset hålls stängt vid detta tillfälle. Följ promotionen digitalt.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-422757