Öppet föredrag: ADHD hos barn. Hur kan vi förstå betydelsen av temperament vid ADHD?

  • Datum: –16.00
  • Föreläsare: Matilda Frick, filosofie doktor vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för forskning om funktionshinder
  • Kontaktperson: Karin Jöreskog
  • Föreläsning

Symtombilden vid ADHD påverkas av en rad olika faktorer. Kognitiva funktioner som till exempel arbetsminne och impulskontroll spelar en viktig roll, men också mer personliga egenskaper som temperament påverkar uttrycket vid ADHD. Var går egentligen gränsen mellan personlighet, temperament och diagnosen ADHD? Och vilka temperamentsdrag är en risk för att utveckla diagnosen?

Föredraget ges digitalt via zoom.

Mer information och länk till föredraget: https://www.cff.uu.se/foredrag-2020/foredrag-november/