Docentföreläsning: "300 år av berlinerblått: Resan från skrupelfria alkemister till hållbara batterier"

  • Datum: –11.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Siegbahnsalen, Lägerhyddsvägen 2 (Samt via Zoom.)
  • Föreläsare: Dr. William Brant
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: William Brant
  • Docentföreläsning

Institutionen för kemi - Ångström inbjuder härmed alla intresserade till en docentföreläsning i ämnet kemi med inriktning mot materialkemi.

Ordförande: Prof. Daniel Brandell 
Docenturnämndens representant: Prof. Adolf Gogoll

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansöker om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på engelska. 

OBS! Föreläsningen kommer även att kunna följas via Zoom. Kontakta föreläsaren i god tid innan föreläsningen för att få tillgång till Zoom-länken. 

Sammanfattning

Berlinerblått (eng. Prussian blue), den första syntetiska koordinationsföreningen, framställdes helt av misstag år 1704. Efter 200 år fastställdes att Berlinerblått var Fe4[Fe(CN)6]3 och hemligheterna bakom dess framställning avslöjades äntligen. Trots utmaningarna banade denna oavsiktliga upptäckt vägen för framväxten av en ny klass av material som blivit kända under namnet Prussian blue-analoger (PBA). Tack vare de många olika fysiska och elektroniska egenskaperna hos PBA har de funnit användning i många applikationer så som upptagning av giftiga katjoner, produktion av värmekraft och energilagring.

I denna föreläsning kommer historien om berlinerblått att berättas i tre delar. Vi kommer att börja med den anspråkslösa starten varvid en färgmakare och ökänd alkemist boendes i slottet Frankenstein skapade det berömda blå pigmentet. Genom att reflektera över den kemiska strukturen hos berlinerblått kommer den bredare familjen av Prussian blue-analoger att introduceras. Den andra delen kommer att utforska framväxten av forskning av PBA och de kreativa tillämpningar som har hittats för den anspråkslösa gruppen pigment. Genom att ta i beaktning den fysiska och elektroniska strukturen kommer vi att göra en djupdykning i två applikationer med motsatta krav på materialet: gassorption och energilagring. Genom denna jämförelse kommer den verkliga mångsidigheten hos PBA att tydliggöras. Föreläsningen kommer att avslutas med en blick mot framtiden och varför du bör förvänta dig att PBA kommer att spela en stor roll i en elektrifierad framtid. 

Observera att föreläsningen kommer att ges på engelska!