Docentföreläsning: Trace metal analysis with ICP-MS: Case study of iron in seawater

  • Datum: –11.15
  • Plats: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/8185338880
  • Föreläsare: Dr. Jeffrey Hawkes
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi-BMC
  • Kontaktperson: Jeffrey Hawkes
  • Telefon: 018-471 3677
  • Docentföreläsning

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansöker om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på engelska.

Ordförande: Prof. Jonas Bergquist
Docenturnämndens representant: Prof. Adolf Gogoll

Abstract:
Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometry (ICP-MS) is an incredibly sensitive technique for trace metal analysis, which allows detection at sub-part per billion.

In this lecture I will describe the fundamentals of the ICP-MS technique, and then as a case study will show the specific usage of the method to measure Fe in seawater and hydrothermal plume samples from a scientific cruise that I participated in some years ago.