UppTalk Weekly: Intraprenörskap leder till grön förnyelse i svenska företag - men hur?

  • Datum: –12.30
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/66719806725
  • Föreläsare: Ivo Zander, professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap vid företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-471 49 47
  • Seminarium

För att nå de globalt uppställda klimatmålen måste vi forska och ta fram nya material, nya bränslen och fossilfri energi. Men vi behöver även att företag ställer om och väljer att producera klimatsmarta tjänster och produkter och detta är inget som sker automatiskt. Här behövs intraprenörskap. Men vad är en intraprenör och varför spelar intraprenörskapet en så stor roll för en grön förnyelse?

Länk till zoom: https://uu-se.zoom.us/j/66719806725 

Vill du ha en påminnelse via mejl 30 minuter innan samtalet börjar, registrera dig här

Ivo Zander är en av författarna till "Grönt intraprenörskap, Intraprenörskapskompassen 2019" som undersöker grönt intraprenörskap i svenska företag och offentlig sektor med ambitionen att öka kunskapen om hur nya produkter och tjänster eller organisatoriska lösningar drivs av och tar hänsyns till miljö- och klimatpåverkan.

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

https://www.upptech.uu.se/upptalk-weekly