Karin Berglund – BLOMMA!

Se Karin Berglunds fotografier kopierade i en teknik som användes på 1800-talet då det inte fanns något färdigt fotomaterial. Man måste göra allting själv, från att preparera pappret och blanda färgen till den färdiga bilden. En fotoutställning med fokus på blommor.

I östra flygeln. Öppet tisdag–söndag kl. 11–17. Midsommarafton stängt.

Observera att start- och slutdatum är senarelagda i förhållande till vårt tryckta program. 

Entréavgift 100 kr. Fri entré för barn under 18 år samt för anställda och studenter vid Uppsala universitet.