TRÖST – öppna samtal i nedstängd tid

  • Datum: –17.30
  • Plats: Via Zoom
  • Arrangör: Julie Hansen, institutionen för moderna språk och Torsten Pettersson, litteraturvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Julie Hansen
  • Studentevenemang

Vad ger oss tröst? Varierar det i olika situationer eller under olika tider i livet? Är tröst alltid en bra sak då bot egentligen är bättre? TRÖST är ett fritt samtal kring en väsentlig mänsklig fråga.

Nu har smittspridningen återigen föranlett en övergång från campusmöten till digital undervisning. Därmed försvinner många av de viktiga möjligheter till informella samtal som ett universitet vanligtvis erbjuder. Vi vill göra ett försök att kompensera detta genom att skapa ett nytt digitalt tvärvetenskapligt forum där såväl studenter som universitetsanställda kan samtala förutsättningslöst och utan förhandsläsning, ungefär som under en måltid vid ett lite större bord. 

Den exakta utformningen får ge sig under resans gång och enligt deltagarnas önskemål. Initialt föreställer vi oss att varje möte har ett tema men att detta kan behandlas relativt fritt. Deltagarna kan alltså ”avvika från ämnet” om ett givande spontant samtal utvecklar sig på det sättet.

Intresserade anmäler sig i förväg till Julie Hansen, som skickar ut en zoomlänk till alla anmälda.

Alla studenter och anställda vid Uppsala universitet är varmt välkomna!