MEDHUM-seminariet: Hundens roll för hälsa och välbefinnande

  • Datum: –15.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Tora Holmberg, professor i sociologi Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap
  • Kontaktperson: Maria Björkman
  • Seminarium

Tora Holmberg presenterar forskning på temat: "Vardagens intimitet- att leva i takt med hundar" och Tove Fall presenterar forskning på temat: "Registerbaserade studier av hundens påverkan på ägarens hälsa".

MEDHUM-seminariet är ett tvärvetenskapligt seminarium arrangerat av Centrum för medicinsk humaniora och samhällsvetenskap. Varje gång inbjuds två gäster - en från medicin och en från humaniora för att presentera forskning på ett gemensamt tema. MEDHUM-seminariet främjar utbyte av information, reflektion och debatt över fakultetsgränserna och vill stimulera till nya insikter, nya forskningsfrågor och nya lösningar på aktuella samhällsproblem. 

Seminariet kommer att ges helt digitalt via zoom. Anmälan om deltagande sker via e-post till maria.bjorkman@idehist.uu.se, varefter zoomlänk erhålles.