Docenturföreläsning: "Vad är det vi mäter? Betydelsen av selektivitet."

  • Datum: –11.00
  • Plats: Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/67980521334)
  • Föreläsare: Per Sjöberg
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - BMC
  • Kontaktperson: Per Sjöberg
  • Telefon: 018-4713685
  • Docentföreläsning

Institutionen för kemi - BMC inbjuder härmed alla intresserade till en docentföreläsning i ämnet kemi med inriktning mot analytisk kemi. Föreläsningen ges på engelska.

I denna föreläsning kommer selektivitet, ett inom analytisk kemi viktigt begrepp, att presenteras och med ett antal exempel kommer dess betydelse för mätresultat och dess tolkning att illustreras.

Ordförande: Prof. Jonas Bergquist

Docenturnämdens representat: Prof. Adolf Gogoll

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion. Observera att föreläsningen kommer att ges på engelska.  

Välkomna!