Womher seminar

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Professor Markus Heilig, Professor vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Linköpings universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +46704250571
  • Seminarium

Title: "PTSD in Women: Unnoticed, undiagnosed, untreated"
Host: Womher
Anmälan till shima.momeni@neuro.uu.se