Märta Nasvelldagen 2021

  • Datum: –20.00
  • Plats: Zoom https://uu-se.zoom.us/j/62779038567
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +4670433250571
  • Seminarium

Märta Nasvell dagen har i år tema "Från kris till trauma: begrepp till behandling"

Fri entré, ingen föranmälan (begränsat antal platser, först till kvarn). För att kunna ansluta till webinariet så behöver ni ange en email-adress.

Delta via zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62779038567

16.00  Introduktion
Filip Arnberg, docent, programdirektör Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri 
Gunilla Svedström, verksamhetschef
Pia Röjdeby, brukarinflytandesamordnare

16.10  Vad är psykiskt trauma?
Filip Arnberg, docent, programdirektör Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri 

16.35  Katastrofpsykiatrisk forskning i Uppsala under de senaste decennierna 
Kerstin Bergh Johannesson, med dr, leg psykolog och leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

17.00  Att leva med svåra händelser
Petra Rohrer

17.30 Paus i live-föreläsningarna. Här finns möjlighet att titta på kortare forskningspresentationer, klicka på följande länk

Martina Isaksson: När självkontroll blir överdriven - behandling vid anorexia

Johanna Salberg: Steg mot återhämtning

Hanna Spangenberg: Uppföljning av relationer hos tidigare patienter i psykiatrin med personlighetsstörningar

Emelie Bellander: Alkoholbruk under 13 år bland unga psykiatriska patienter - barndomstrauma och personlighetsdrag

Filmerna finns kvar under och efter mötet för den som vill ta en paus nu istället.

18.00  Det finns hopp! Behandlingsmetoder vid traumatisering hos barn och vuxna
Kristina Strömgren, psykoterapeut och specialistpsykolog
Jens Karström, psykolog 

18.25  Forskning pågår! Inblick i fyra aktuella projekt:
Självhjälp via mobilen: Dagliga variationer i copingstrategier och hälsa  
Ida Hensler, doktorand, psykolog

Min sorg – en mobilapp för att lindra komplicerad sorg
Rakel Eklund, fil. dr, specialistsjuksköterska

Ilska hos traumatiserade ungdomar
Johan Isaksson, docent, psykolog

Borderline personlighetssyndrom hos unga vuxna: diagnostisk process, utvecklingsvägar och samsjuklighet
Ioannis Kouros, doktorand, specialistläkare

18.45  Paneldiskussion: Hur ser psykotraumatologins framtid  ut - kunskapsläge och vård?
Kerstin Bergh Johannesson, med dr, leg psykolog och leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
Sultan Kayhan, riksdagsledamot
Kristina Strömgren, psykoterapeut och specialistpsykolog

19.00  Avslutningsord.

(Huset brukar hålla öppet för allmänheten, men öppethus-aktiviteten är i år inställd pga Covid-19)