Märta Nasvelldagen 2021

  • Datum: –20.00
  • Plats: Zoom länk kommer publiceras den 25 mars
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: +4670433250571
  • Seminarium

Märta Nasvell dagen har i år tema "Från kris till trauma: Från begrepp till behandling"

16.00  Introduktion
Filip Arnberg, docent, programdirektör Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri 
Gunilla Svedström, verksamhetschef
Pia Röjdeby, brukarinflytandesamordnare

16.10  Vad är psykiskt trauma?
Filip Arnberg, docent, programdirektör Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri 

16.35  Katastrofpsykiatrisk forskning i Uppsala under de senaste decennierna 
Kerstin Bergh Johannesson, med dr, leg psykolog och leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi

17.00  Att leva med svåra händelser
Petra Rohrer

17.30  Paus i live-föreläsningarna. Möjlighet att titta på doktorandernas presentationer, finns som filmer på länken: xxx

Filmerna finns kvar under och efter mötet för den som vill ta en paus nu istället.

18.00  Det finns hopp! Behandlingsmetoder vid traumatisering hos barn och vuxna
Kristina Strömgren, psykoterapeut och specialistpsykolog
Jens Karström, psykolog 

18.25  Forskning pågår! Inblick i fyra aktuella projekt:
Självhjälp via mobilen: Dagliga variationer i copingstrategier och hälsa  
Ida Hensler, doktorand, psykolog

Grief Coach – en mobilapp för att lindra komplicerad sorg
Rakel Eklund, fil. dr, specialistsjuksköterska

Ilska hos traumatiserade ungdomar
Johan Isaksson, docent, psykolog

Borderline personlighetssyndrom hos unga vuxna: diagnostisk process, utvecklingsvägar och samsjuklighet
Ioannis Kouros, doktorand, specialistläkare

18.45  Paneldiskussion: Hur ser psykotraumatologins framtid  ut - kunskapsläge och vård?
Kerstin Bergh Johannesson, med dr, leg psykolog och leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi
Sultan Kayhan, riksdagsledamot
Kristina Strömgren, psykoterapeut och specialistpsykolog

19.00  Avslutningsord.

(Huset brukar hålla öppet för allmänheten, men öppethus-aktiviteten är i år inställd pga Covid-19)