Introduktion till mindfulness

Genom mindfulness kan du träna upp din förmåga att vara i nuet och öva dig på att vända uppmärksamheten inåt. När vi lägger märke till hur vi har det och accepterar våra känslor, tankar och behov så som de ser ut, så skapar vi förutsättningar för ett mer positivt förhållningssätt till oss själva.

Kursen består av fyra träffar och varje tillfälle är två timmar långt. Vi går igenom vad mindfulness är och tränar praktiskt tillsammans. Du får också med dig övningar att göra hemma mellan tillfällena.​

Tid: Fyra tillfällen under våren 2021. Tisdagar kl. 15.00–17.00:
Tisdag 16 februari
Tisdag 23 februari
Tisdag 2 mars
Tisdag 9 mars

Plats: Kursen ges på zoom, inga fysiska träffar.

Anmälan för kursen introduktion till mindfulness öppnas här 26 januari.