Framtidsakademin – Kampen om den framtida staden – makt och motstånd i Uppsala

  • Datum: –19.00
  • Plats: Online via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/69852353025
  • Föreläsare: Irene Molina, Professor i kulturgeografi, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Professor, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Gästprofessor UCLA
  • Webbsida
  • Arrangör: Centrum för miljö- och utvecklingsstudier, CEMUS, Folkuniversitetet Uppsala och Uppsala Stadsbibliotek
  • Kontaktperson: Daniel Mossberg
  • Föreläsning

Varmt välkommen till en öppen föreläsning med Irene Molina, Professor i kulturgeografi, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Professor, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR), Gästprofessor UCLA “Kampen om den framtida staden – makt och motstånd i Uppsala”

Irene Molina är Professor i kulturgeografi, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF), Professor, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (CEMFOR) samt Gästprofessor UCLA och forskar om staden som plats för sociala maktrelationer. Specifika intresseområden är rasifiering och diskriminering, samt klass, genus och intersektionalitet.