Lärarcafé: Att bli till i hoppet från en gunga

  • Datum: –18.00
  • Plats: Zoom samt Sektion Läras Facebooksida
  • Föreläsare: Anna Günther-Hanssen
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för samverkan och Sektion Lära
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Föreläsning

Vår mötesplats för lärarstudenter och verksamma lärare, som tillfälligt flyttat till webben.

Lärarcafé 4 februari: Att bli till i hoppet från en gunga - Barns naturvetenskapliga utforskande och könande processer i förskolan

Se föreläsningen live i Sektion läras Facebook-grupp, eller följ den på zoom (https://uu-se.zoom.us/j/66001138117)

I förskolan utforskar barn dagligen olika naturvetenskapliga fenomen som de möter i förskolans lärmiljöer. Anna Günther-Hanssens unika bidrag till förskoledidaktisk forskning handlar om hur detta utforskande hänger tätt ihop med de ständigt pågående processer då barnen blir till på olika sätt, som modiga, avvaktande, ”coola”, starka, stillasittande, naturvetenskapliga osv.

Anna Günther-Hanssen gästar Lärarcafé för att ge ett föredrag utifrån sin färska doktorsavhandling Barn, naturvetenskap och könande processer i förskolan - en fältstudie i en förskola med 25 femåringar och tre pedagoger. I fokus står förskolans vardagliga situationer; barn som ritar regnbågar, bygger Beyblades eller upptäcker gungans hastighet och kraft. Vi får ta del av studiens resultat rörande hur barns könade identitet skapas och omskapas när de samspelar med såväl sociala som materiella aspekter – människor, naturvetenskapliga fenomen, normer, fysiska ting, rum och platser.

Föredraget passar även dig som är eller studerar till lågstadielärare, och/eller dig som är intresserad av lekfullt och kroppsligt lärande inom naturvetenskap!

Om föreläsaren
Anna Günther-Hanssen är förskollärare i grunden, och funderade tidigt över lärmiljöers inverkan på barns möjligheter att utforska och agera. Hon har också alltid varit intresserad av jämställdhets- och genusfrågor. Att hennes forskning kom att riktas mot naturvetenskap var bland annat för att området genus/könande processer och naturvetenskap i förskolan är relativt outforskat. Anna disputerade vid Uppsala universitet 2020, och undervisar just nu på förskollärarprogrammen på Södertörns högskola.

Om Lärarcafé
På Lärarcafé träffas lärarstudenter och verksamma lärare/förskollärare för att inspireras av varandra, knyta kontakter och ta del av forskning och skarpa tips kring olika saker som rör läraryrket. Vanligtvis inleds varje tillfälle med en miniföreläsning (30 min) i ett aktuellt ämne, följt av fika för kaffesugna och diskussionslystna. I vår flyttar vi tillfälligt evenemanget till webben. Som vanligt serveras en kort och matnyttig föreläsning med möjlighet att ställa frågor och diskutera - minglet får vi spara lite på!