Lärarcafé: Panelsamtal om lärarens retorik

  • Datum: –18.15
  • Plats: Zoom samt Sektion Läras Facebooksida
  • Föreläsare: Tina Kindeberg, docent i pedagogik och retorik, Fanny Larsson, alumn och lärare i spanska och svenska på Norra Reals gymnasium, Antonio Basala, alumn och utbildningsansvarig på Fredens hus i Uppsala. Moderator: Marcus Persson, ämneslärarstudent och ledamot i Sektion Lära.
  • Webbsida
  • Arrangör: Forum för samverkan och Sektion Lära
  • Kontaktperson: Andrea Dahlkild
  • Studentevenemang

Vår mötesplats för lärarstudenter och verksamma lärare, som tillfälligt flyttat till webben.

Vad händer i ett klassrum där lektionen lyfter, eleverna diskuterar engagerat och vågar sig ut i det okända, för att där förstå något nytt? Och varför blir det tvärtom ibland? Lektionen känns trög, syrefattig eller kanske stökig, och ingen har lärt sig något. 

Bland många tänkbara svar på de här frågorna har några förmodligen att göra med det som kallas ”pedagogisk retorik”. Pedagogisk retorik är ett kunskapsområde där didaktik och retorik förenas. Här möter vi frågor om vad vi gör med språket och vad språket gör med oss i pedagogiska situationer. Det handlar om hur läraren i sin kommunikation och muntliga relation med eleverna kan framträda som mer eller mindre trovärdig, ämnet som mer eller mindre intressant, lärmiljön som trygg eller otrygg.

Pedagogisk retorik beaktar särskilt språkets etiska dimensioner, de uttryckta ordens känslopåverkande kraft och de studerandes känslor som villkor för deras vilja och förutsättningar att lära. Den enskilda läraren - som professionell pedagogisk retoriker betraktad - blir ovärderlig.

Lärarcafé flyttar här in på Vetenskapsfestivalen Scifest med ett panelsamtal om lärarens retorik. Var med och lyssna och diskutera! Samtalet sänds live på Sektion Läras officiella Facebooksida samt via Zoom https://uu-se.zoom.us/s/64802593762 

Deltagare:

Tina Kindeberg, Sveriges enda docent i pedagogik och retorik
Fanny Larsson, alumn och lärare i spanska och svenska på Norra Reals gymnasium
Antonio Basala, alumn och utbildningsansvarig på Fredens hus i Uppsala

Moderator: Marcus Persson, ämneslärarstudent på Uppsala universitet