Disputation: Sindija Franzetti

  • Datum: –16.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Doktorand: Sindija Franzetti
  • Arrangör: Engelska institutionen
  • Kontaktperson: Erik Smitterberg
  • Disputation

Sindija Franzetti försvarar sin doktorsavhandling i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur. Avhandlingen heter ”Epistolarity in a Post-Letter World”.

Disputationen äger rum över Zoom. Den som vill närvara vid disputationen via Zoom ombeds kontakta Erik Smitterberg, institutionens studierektor för forskarutbildning, per e-post.