Disputation: Spatio-temporal forecasting and optimization for integration of solar energy in urban energy systems

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen and Zoom
  • Doktorand: Dennis van der Meer
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Avdelningen för byggteknik och byggd miljö, Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
  • Kontaktperson: Dennis van der Meer
  • Disputation