Grundläggande kunskaper om immateriella rättigheter (IP)

  • Datum: –12.00
  • Plats: Online på Zoom
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket
  • Kontaktperson: Nhils Forslund
  • Seminarium

Seminariet ger dig en introduktion till olika typer av IP och deras relevans för akademisk forskning. Dessutom presenteras en översikt över de internationella system som är relevanta för patent, varumärken, upphovsrätt och industriell design. Vi diskuterar även hur man skyddar en produkt eller idé med olika typer av IP. Kursen ges på engelska. Anmälan senast 26 februari.

Det här är det första seminariet av fyra inom ramen för kursen "IP and commercialisation" och ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV.

Kursen riktar sig till doktorander, postdoktorer och forskare från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

För doktorander är kursen poänggivande och motsvarar 3 hp i din forskarutbildning. Övriga deltagare som fullgör kursen får ett kursintyg.

Kursen ger en översikt över olika typer av immateriella rättigheter och hur de kan användas för att skapa kommersiella möjligheter av forskningsresultat. Deltagarna får även verktyg för att hitta användbar information från patent inom sitt forskningsområde och för att kunna strukturera och presentera forskning med avseende på kommersiell potential och samhällsnytta.

Kursen ges på engelska.

Länk till mer information om kursen och anmälan.

Sista anmälningsdag är 26 februari.

Grundläggande kunskaper om immateriella rättigheter (IP)