Lunchseminarium: Matz Dahlberg, UrbanLab, presenterar en studie kring nyanlända och integration

  • Datum: –13.00
  • Plats: Lunchseminariet sänds via zoom
  • Föreläsare: Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet, forskningsledare för UrbanLab.
  • Webbsida
  • Arrangör: Nätverket Nyanlända och integration
  • Kontaktperson: Sara Hurtig
  • Föreläsning

Kom och lyssna på Matz Dahlberg då han presenterar Urban Lab och resultaten från en nyligen genomförd studie som riktar sig till nyanlända lågutbildade flyktingar.

Matz Dahlberg är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och forskningsledare för UrbanLab. Urban Lab är ett empiriskt inriktat forskningsinitiativ vid Uppsala universitet. Det drivs i samarbete mellan nationalekonomiska institutionen och institutet för bostads- och urbanforskning och finansieras huvudsakligen med medel från Uppsala kommun och Uppsala universitet.

Syftet med initiativet är att skapa en aktiv, multidisciplinär, forskningsmiljö för kvantitativa studier av frågor kopplade till städer och urbaniseringsprocesser. Det bygger på forskning som kombinerar kvantitativa metodologiska kompetenser från olika discipliner med rika, geokodade mikrodata.

 

Matz Dahlberg presenterar Urban Lab och resultaten från en nyligen genomförd studie, där de utvärderar en ny och ambitiös insats i Göteborg som riktar sig till nyanlända lågutbildade flyktingar som är inskrivna i arbetsförmedlingens etableringsprogram.

Insatsen bygger på ett samarbete mellan Göteborgs stad, arbetsförmedlingen i Göteborg och den största kommunala bostadskoncern i Göteborg (Förvaltnings AB Framtiden).

Lunchseminariet sänds via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/7145944126

Ingen föranmälan krävs

Välkommen!

 

Lunchseminarium: Matz Dahlberg, UrbanLab, presenterar en studie kring nyanlända och integration