Professorsinstallationen 2021

  • Datum:
  • Plats: Universitetsaulan
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: akademiskafester@uadm.uu.se
  • Akademisk högtid

Vid den högtidliga professorsinstallationen installeras nya professorer vid Uppsala universitet. Informationen kommer uppdateras löpande.