Professorsinstallationen 2021

  • Datum: –17.15
  • Plats: Universitetsaulan
  • Arrangör: Uppsala universitet
  • Kontaktperson: akademiskafester@uadm.uu.se
  • Akademisk högtid, Föreläsning

Vid den högtidliga professorsinstallationen installeras nya professorer vid Uppsala universitet. Eftersom ingen installation hölls förra året installeras nu professorer som tillträtt både under 2020 och 2021.

Under ceremonin hålls följande installationsföreläsningar:

Professorn i statskunskap Shirin Ahlbäck Öberg: Kan staten styras som ett företag?

Professorn i samhällsfarmaci Sofia Kälvemark Sporrong: Blodiglar och 3D-skrivare — olika perspektiv på läkemedel i samhället.

Professorn i miljötoxikologi Joëlle Rüegg: Gör plasten oss dummare? Hur miljökemikalier kan påverka hjärnutvecklingen.

 

Fler föreläsningar under installationsveckan

Övriga professorer som installeras ger sina föreläsningar tidigare i veckan, 15–18 november, fakultetsvis:

Teologiska fakultetens installationsföreläsningar 15 november 09.15–10.00

Medicinska fakultetens installationsföreläsningar 15 november 09.15 – 18 november 12.15

Juridiska fakultetens installationsföreläsningar 15 november 10.15–11.30

Historisk-filosofiska fakultetens installationsföreläsningar 15 november 13.15–14.30

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar 15 november 13.15 – 18 november 16.30

Fakulteten för utbildningsvetenskapers installationsföreläsningar 15 november 15.15–15.45

Farmaceutiska fakultetens installationsföreläsningar 16 november 09.15–11.30

Språkvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar 16 november 09.15-12.00

Samhällsvetenskapliga fakultetens installationsföreläsningar 16 november 13.15–17.30

 

Biljetter

Installationen och alla föreläsningarna är öppna för allmänheten. Till installationen hämtas biljetter i Universitetshusets trapphall från och med klockan 10:00 torsdag 18 november till och med 15:00 fredag 19 november. Till föreläsningarna under veckan behövs inga biljetter.

Professorsinstallationen 19 november spelas in men kommer inte att direktsändas.

 

Mer information

Läs mer om de nya professorernas forskning:

Nya professorer 2020

Nya professorer 2021