Disputation, Jennah E. Dharamshi

Den 8e juni 2021 kommer Jennah E. Dharamshi att offentligt försvara sin avhandling med titeln: 

Expanding the Chlamydiae tree: insights into genom diversity and evolution 

Opponent: Prof. Dr. Alexander Probst, University of Duisburg-Essen

Huvudhandledare: Prof. Dr. Thijs Ettema 

 

Disputationen kommer vara digital och tillgänglig via Zoom.