Studieverktyg för dig med någon form av läs- och skrivsvårigheter

  • Datum: –15.00
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Camilla Larsson
  • Utbildning

Välkommen till en workshop i studieverktyg för dig med någon form av läs- och skrivsvårigheter.

- TorTalk (en talsyntes, text-till-tal)
- EasyReader (program för att läsa talböcker)
- Stava Rex och SpellRight (avancerade rättstavningsprogram på svenska och engelska)

Vi visar grundläggande funktioner och inställningar, samt ger några tips på hur dessa program kan underlätta dina studier. Du får själv testa några av funktionerna.

TorTalkStava Rex och SpellRight kan laddas ned gratis av alla studenter, medan EasyReader kräver att du har ett Legimus-konto. Ladda gärna ner programmen innan workshopen. Länk här.

Om du inte har en läsnedsättning, men skulle vilja veta mer om hur du kan ta hjälp av talsyntes (text-till-tal) i dina studier, rekommenderar vi en av våra kommande workshops: Studera med talsyntes. Den vänder sig till alla studenter.

Anmäl dig här.