Disputation: Exposure to bisphenol a (BPA) and metabolic disruption

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset sal X
  • Doktorand: Linda Dunder. Opponent är Anna-Maria Andersson, senior forskare, Rigshospitalet, Köpenhamn.
  • Kontaktperson: Monica Lind
  • Disputation

Linda Dunder försvarar sin avhandling "Exposure to bisphenol a (BPA) and metabolic disruption".