Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala

Uppsala universitet deltar med forskare i flera seminarier i årets upplaga av Mänskliga Rättighetsdagarna som i år sänds digitalt. Universitetet har även en digital monter med material kring aktuella frågor på temat mänskliga rättigheter.

Rätten till bostad innebär mer än enbart ett tak över huvudet. Det är en grundläggande mänsklig rättighet, fastställd i såväl internationella konventioner som i svensk grundlag. Hur efterlevs rätten till bostad idag? Vilka utmaningar finns lokalt i Uppsala, i Sverige i stort och hur ser det ut i resten av världen? Det är bara ett av alla områden som kommer att belysas under Mänskliga Rättighetsdagarna den 19-21 april.

Forskningsutmaningen mänskliga rättigheter

Film: intervjuer med tre forskare vid Uppsala univeersitet om mänskliga rättigheter: 

Mänskliga Rättighetsdagarna i Uppsala