Disputation: Don’t Mention the War

  • Datum:
  • Plats: Disputationen kommer att sändas live från Brusewitzsalen via Zoom
  • Doktorand: Lars Wikman
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Statsvetenskapliga institutionen
  • Kontaktperson: Anna Wistus
  • Disputation

Lars Wikman försvarar sin avhandling "Don’t Mention the War: The forging of a domestic foreign policy consensus of the Entry, Expansion and Exit of Swedish Military Contributions to Afghanistan". Opponent är professor Johan Eriksson, institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola.

Betygsnämndens ledamöter är docent Annika Bergman Rosamund, statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, docent Erik Noreen, institutionen för freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet och professor Joakim Palme (ordförande vid disputationen), statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Länk till den digitala sändningen hittar du här.