Disputation: Ceramic core-shell particles; synthesis and use within dentistry

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen, 10132, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala och på Zoom
  • Doktorand: Camilla Berg
  • Kontaktperson: Camilla Berg
  • Disputation

Camilla Berg försvarar sin avhandling "Ceramic core-shell particles; synthesis and use within dentistry".