Disputation, Sethu Madhava Rao Gunja

Den 19 maj försvarar doktorand Sethu Madhava Rao Gunja sin avhandling inom mikrobiologi med titeln: 

PARN - A Tale of A de-Tailor - Functional importance of poly(A) degradation in developmental and telomere biology disorders 

Opponent: Docent Jonas von Hofsten, Umeå universitet 

Disputationen kommer att vara digital och går att ansluta till via Zoom. 

https://uu-se.zoom.us/j/3266530808