Docentföreläsning: "Kristallisering ifrån lösning ur ett termodynamiskt och kinetiskt perspektiv"

  • Datum: –11.15
  • Plats: Zoom (https://uu-se.zoom.us/j/61476510189)
  • Föreläsare: Malin Johansson
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Malin Johansson
  • Telefon: 018-471 36 58
  • Docentföreläsning

Institutionen för kemi - Ångström inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet kemi med inriktning mot fysikalisk kemi.

Ordförande: Prof. Leif Hammarström
Docenturnämndens representant: Prof. Adolf Gogol

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på svenska.

Sammanfattning:

En teknik för att ta vara på solens energi är perovskitsolceller. De kan tillverkas med hjälp av en kemisk lösning som är förhållandevis enkel att preparera. Lösningen kristalliseras till perovskitstruktur vid ungefär 100oC. Perovskiten har både effektiv ljusabsorption och laddningstransport. För att nå långsiktiga miljömål behöver varje steg i tillverkningen optimeras. I arbetet med att byta ut toxiska lösningsmedel till mer miljövänliga alternativ upplevs stora skillnader i hur kristallina korn bildas och växer. Vad är det egentligen som händer ur ett termodynamiskt perspektiv?

I den här föreläsningen kommer vi titta på kärnbildning och kristallväxt. De grundläggande byggstenarna kommer att baseras på kemisk termodynamik och utvecklas till klassiska resonemang inom fysikalisk kemi. Fasomvandling ifrån lösning till fastfas, betydelsen av Gibbs fria energi samt homogen och heterogen kärnbildning kommer diskuteras. Det kommer även ges exempel på aktuell materialutveckling inom området.

Välkomna!