EBC Makerspaces Nördveckor #2: Dekoration

  • Datum: –19.30
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Ania Hartman
  • Utbildning

Det här är en rolig kurs i tre delar över tre veckor som riktar sig till smånörden som finns inom oss alla! Varje vecka har ett fokus och en frivillig uppgift som man kan få feedback på följande vecka, och man kommer lära sig allting från 3D-printing av miniatyrer, ytbehandling av 3D-prints och fördjupa sig med skapandet av 3D-prints från kameran.

Vi rekommenderar att man går på alla tre delar, och att man gått på "Introduktion till EBC Makerspace" I god tid innan så man hinner får tillgång till utrymmet.

Vecka 2: Dekoration

Vi visar hur man kan ta sin print ett steg längre genom olika metoder av efter- och ytbehandling av 3D-prints, både när det kommer till miniatyrer men även större prints.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig här.

EBC Makerspaces Nördveckor #2: Dekoration