iDay featuring SkillMill

  • Datum: –17.00
  • Plats: Digital venue in Gather Town
  • Webbsida
  • Arrangör: EIT Health UU and SkillMill
  • Kontaktperson: Ulrika Wallenquist
  • Workshop

iDay är möjligheten för dig som vill lära dig om innovationsprocesser samtidigt som du bidrar till att lösa komplexa samhällsproblem. Workshopen genomförs på engelska.

IDay är ett koncept från EIT Health som under en eftermiddag kombinerar träning i innovationsprocesser utifrån verkliga utmaningar/problem i samhället. Du kommer att arbeta tillsammans med studenter från andra fakulteter i interdisciplinära team och träna dina förmågor i innovation, problemlösning och pitchning.

Utmaningen kommer från SkillMill. SkillMill är ett Erasmus+ projekt som arbetar med att belysa och framhäva vikten av "soft skills", förmågan att kontinuerligt anpassa sig och bemästra en ständigt föränderlig omgivning.

Detta är det tredje av fyra tillfällen som kommer att ges under våren.

Läs mer och anmäl dig