Docentföreläsning: "Thermoelectric effect, an infamous idea to use as a cooking plate"

  • Datum:
  • Plats: Zoom (se länk nedan)
  • Föreläsare: Dr.-Eng. Bilen Emek Abali
  • Arrangör: Institutionen för materialvetenskap
  • Kontaktperson: B. Emek Abali
  • Docentföreläsning

Institutionen för materialvetenskap inbjuder härmed alla intresserade till docenturföreläsning i ämnet tillämpad mekanik.

Föreläsningen ges på engelska.

Mer information hittar du om du byter språk på sidan till engelska. 

Välkomna att delta via Zoom!
Mötes-ID: 615 6912 2485