Controllerdagen 2021

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset eller online
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Einar Iveroth
  • Konferens

Controllerdagen är tillbaka med framgångsrika praktiker och forskare som utmanar och ger perspektiv på styrning och verksamhetsutveckling.

Årets teman är högaktuella styrningsfrågor som anknyter till den kris, turbulens
och osäkerhet vi gått igenom, de består bl.a. av:

• Att leda i osäker terräng
• Visualisering av stora datamängder för bättre beslutsfattande
• Sveriges bästa verksamheter
• Ledarskapets etik – med den välinformerade praktiken i fokus
• Måste vi verkligen arbeta med förändring? En inblick i förändringsledningens verktygslåda
• Att hantera komplexa samhällsutmaningar – organisera, styra och leda i samverkan
• Mod och nytänkande – nyckeln till vinnande organisationer
• Budgetering under pandemin – som att jaga slutet av regnbågen?

Kom och delta i samtalet om styrningsfronten och få nya perspektiv på hur du kan utveckla din organisation!

Program och medverkande (pdf)

Anmälan (senast 17 september)