Välkommen till Amningsfredag

Amningsfredag är en föreläsningsdag med amningsfrågor i fokus för studenter vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, kliniskt verksam personal samt andra intresserade, både lokalt och nationellt. Anmälan krävs ej.

Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/67227288293

Program

9.00-9.15 Välkomna! Amma länge

Karin Cato

9.15-9.30 Forskningsstudie: Amningsmönster

Paola Oras

9.30-10.00 Forskningsstudie: Kvinnors råd till vårdpersonal

Ingrid Blixt

10.00-10.30 Paus

10.30-11.00 Amningsmottagning på BVC, Region Stockholm

Maria Haddad & Kjersti Grassvoll

11.00-11.15 Amning ur ett barnperspektiv

Lisa Nyborg

11.15-11.30 Varför amma en sexåring?

Ida Therén

11.30-11.45 Amma både liten och stor

Johanna Dalvik

11.45-12.00 Frågor/diskussion

Leds av moderator

12.00-13.15 Lunchpaus

13.15-15.30 Presentation av förändringsarbeten (schema för eftermiddagen presenteras på fm den 7 maj)

Ytterligare information