Doktorandernas Dag

  • Datum:
  • Plats: zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61263197995
  • Föreläsare: Doktorander: Nadia Christou, Caroline Sköld, Josefin Dimander, Lina Holmberg, Miriam Wadström, Silvia Marchesi, Rui Zheng, Anna-Karin Smekal, Csaba Kindler, Tinna Harper Arnardóttir, Per Thunswärd, Olof Pettersson, Jacob Rosén samt Björn Ahlström
  • Kontaktperson: Katja Andersson
  • Seminarium

Institutionen för kirurgiska vetenskaper brukar ha en Institutionens dag där doktorander får presentera ett projekt. Detta har pga pandemin inte kunnat genomföras som planerat hösten 2020. Så nu i vår har vi en Doktorandernas Dag för att doktorander ändå ska få möjlighet att presentera sina projekt.

Välkomna att delta via zoom:  https://uu-se.zoom.us/j/61263197995 

Agenda

Kl. 15.00 Introduktion, Per Hellman Prefekt Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Kl. 15.15 Circulating fatty acids in patients with head and neck cancer after treatment. Doktorand Constantina Nadia Christou, handledare Göran Laurell.

Kl. 15.25 Denosumab Increases RANKL Expression And Depresses TNF-Receptor (TNFRSF9) After Total Hip Arthroplasty - Results From A Randomized Placebo-Controlled Clinical Trial. Doktorand Caroline Sköld, handledare Nils Hailer.

Kl. 15.35 Nutritionens betydelse efter brännskador. Doktorand Josefin Dimander, handledare Fredrik Huss.

Kl. 15.45 Trauma Triage Criteria as Predictors of Severe Injury – A Swedish Multicenter Cohort Study. Doktorand Lina Holmberg, handledare Kevin Mani.

Kl. 15.55 Doktorand Miriam Wadström, handledare Nils Hailer.

Kl. 16.15 The effect of mechanical ventilation on abdominal organs. Doktorand Silvia Marchesi, handledare Miklós Lipcsey.

Kl. 16.25 Body composition and fracture risk − Evidence from phenotypic and metabotypic. Doktorand Rui Zheng, handledare Karl Michaëlsson.

Kl. 16.35 Doserar vi antibiotika rätt hos IVA-patienter under de tre första kritiska dygnen? -Preliminära resultat från ACCIS studien. Doktorand Anna-Karin Smekal, handledare Miklos Lipcsey.

Kl. 16.45 Detection of lymph node metastasis in colorectal cancer with the help of deep neural network. Doktorand Csaba Kindler, handledare Maziar Nikberg.

Kl. 16.55 Doktorand Tinna Harper Arnardóttir, handledare Maria Rydevik Mani.

Kl. 17.15 Doktorand Per Thunswärd, handledare Håkan Ahlström.

Kl. 17.25 Tumor Growth Rate in Pancreatic Neuroendocrine Tumor patients undergoing PRRT with 177LuDOTATATE. Doktorand Olof Pettersson, radiologi PET-centrum.

Kl. 17.35 Doktorand Jacob Rosén, handledare Peter Frykholm

Kl. 17.45 Doktorand Björn Ahlström, handledare Miklos Lipcsey

 

Kl. 17.55 Bästa presentation utses!

Kl. 18.00 Avslutning