Skrivarstuga: Ulleråker på Wikipedia

  • Datum: –17.00
  • Plats: Zoom - anmälningslänk: libcal.ub.uu.se/calendar/opencourses/ulleraker-wikipedia
  • Föreläsare: Karolina Andersdotter, bibliotekarie; Cecilia Rodéhn, docent i kulturvård; Hedvig Mårdh, fil dr konstvetenskap
  • Arrangör: Centrum för genusvetenskap
  • Kontaktperson: Karolina Andersdotter
  • Workshop

Välkommen till en skrivarstuga där vi gemensamt fyller på nätuppslagsverket Wikipedia med kunskap om Ulleråkers historia med utgångspunkt från natur, parker, byggnader, fornminnen, plats- och gatunamn etc. Utifrån materiella och immateriella minnen berättar vi om Ulleråkers kulturmiljö och kulturarv.

En skrivarstuga är en träff där personer redigerar Wikipedia tillsammans, oavsett om det sker offline, online eller en blandning av båda. Skrivarstugor fokuserar oftast på ett specifikt ämne, i vårt fall Ulleråker.

Nybörjare på Wikipedia är varmt välkomna att delta. Vi kommer att inleda skrivarstugan med en genomgång av hur det fungerar att skriva och redigera på Wikipedia och under hela skrivarstugan kommer hjälp finnas tillgänglig om du behöver teknisk support.

Att skriva på Wikipedia är ett bra sätt att dela med dig av din kunskap till en större allmänhet – den svenska versionen av det fritt tillgängliga uppslagsverket har varje månad 140 miljoner visningar (2021) och är en första ingång till nya ämnen för många internetanvändare. Genom att själv skriva på Wikipedia får du också förståelse för hur det fungerar och hur du källkritiskt kan förhålla dig till Wikipedia även gällande andra ämnen.

Skrivarstugan kommer att äga rum via Zoom. Anmäl dig här för att få tillgång till Zoomlänken.

Skrivarstugan genomförs som en del av forskningsprojektet Från psykiatriskt sjukhus till bostadsrätt - stadsutveckling och kulturarv (Formas dnr. 2019-00589).