Information session on thesis production

Detta seminarium är för dig, som har begärt en tidsplan och skickar din avhandling till Examensarbete inom en tidsram på 4-5 veckor. Vi rekommenderar alla doktorander och licentiatstudenter att delta för att göra processen så smidig som möjligt.

Evenemanget ges på engelska.

During the session you will get information about how to prepare your thesis for delivery and printing. This will include printing quality for images, figures and graphics. Different options for paper quality, colours and cover design. You will also get information about posting details and registering in DiVA.

Read more and sign up