NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 1

  • Datum: –11.30
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Hanna Flyckt
  • Utbildning

Bekanta dig med NVivo och börja koda din data

Välkommen till en kurs där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. Kursen passar för nybörjare eller dig som är bekant med NVivo, men behöver uppdatera dina kunskaper. Du behöver ha kännedom om kvalitativ dataanalys som metod. Under kursen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows. I NVivo för Mac fungerar en del funktioner annorlunda och vissa saknas helt.

Steg 1 har följande innehåll:

- Kort introduktion till NVivo och QDA
- Importera och organisera din data
- Klassificera data genom att använda cases och klassifikationsscheman
- Skapa och hantera koder
- Koda din data

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Deltagarna bör ha en NVivo-licens eller tillgång till en trialversion av programmet innan kursen startar.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, går det bra att kontakta biblioteket för att boka ett anpassat tillfälle för forskare anslutna till projektet.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig här