NVivo för kvalitativ dataanalys - Exportera och dela

  • Datum: –14.30
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Hanna Flyckt
  • Utbildning

Välkommen till en kurs där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys.

I denna kurs fokuserar vi på fortsatt arbete utanför NVivo, antingen genom att extrahera data för användning i annan programvara eller genom att exportera data för att presentera och/eller publicera. Under kursen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows. I NVivo för Mac fungerar en del funktioner annorlunda och vissa saknas helt.

Kursen har följande innehåll:

- Exportera enskilda delar av ett NVivo-projekt
- Extrahera data för användning i annan programvara
- Skapa och exportera rapporter

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Deltagarna bör ha en NVivo-licens eller tillgång till en trialversion av programmet innan kursen startar.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, kan du kontakta biblioteket för att boka en skräddarsydd workshop för endast din forskargrupp.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig här.