NVivo för kvalitativ dataanalys - steg 2

  • Datum: –11.30
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Camilla Zetterberg
  • Utbildning

Analysera och visualisera din kodning.

Välkommen till en kurs där vi arbetar med NVivo, en programvara för kvalitativ dataanalys. Kursen passar för dig som har deltagit i steg 1, eller redan är bekant med grundfunktionerna som tas upp i steg 1. Du behöver också ha kännedom om kvalitativ dataanalys som metod. Under kursen kommer vi att demonstrera i NVivo för Windows. I NVivo för Mac fungerar en del funktioner annorlunda och vissa saknas helt.

I steg 2 ligger fokus på att analysera och visualisera ditt forskningsprojekt. Steg 2 passar dig som vill gå vidare från kodning och börja analysera innehållet i ditt projekt.

Steg 2 har följande innehåll:

- Utforska och ställa frågor till din data
- Jämföra och visualisera cases, filer och koder
- Visualisera ditt projekt

Kursen är öppen och kostnadsfri för studenter och anställda vid Uppsala universitet. Deltagarna bör ha en NVivo-licens eller tillgång till en trialversion av programmet innan kursen startar.

Om du planerar att använda NVivo i ett forskningsprojekt med flera deltagare, kan du kontakta biblioteket för att boka en skräddarsydd workshop för endast din forskargrupp.

Tillfället kommer att hållas på engelska vid behov.

Anmäl dig här.